Nhà thuốc “Thuốc Nam Gia Truyền Thủy Đại ” đã được xây dựng rất nhiều năm nay và tạo được uy tín trên toàn quốc....